Sabtu, 01 September 2012

Contoh Surat Izin Keluar Kelas


                                           MUSYAWARAH PERWAKILAN KELAS (MPK) 
                                              SMA NEGERI 1 PATI
Jalan Panglima Sudirman 24 Telp. (0295) 381454 Pati
Nama-nama dibawah ini tidak dapat mengikuti pelajaran dari jam ke          sampai              karena mengikuti rapat persiapan L
DK (Latihan Dasar Kepemimpinan).
Nama
Kelas
Ary Widya Pangesti
XIA8
M. Syaifuddin Abdullah
XIA7
Adipta Martulandi
X 4U3
Nanda Afrisal
XIA7
Maya Elok F
X 6U3
Kinanti Sonya Nastiti
XIS3
Ihda Rachmatina
XIS1
Megga Anggun S
XIA7
Meychyka Bella F
X 6U7
Adi Bagus Hananto
XIA2
Zulindha Fitriya Firdayanti       
X 4U3
Bayu Pranata Puja
X 6U7
Surya Pratama B.
XIA1
M. Zuhad Anis F.             
XIA1
Berliana Kusti    
X 6U1
Elfa Kurnia Pratama
XIA6
Erna Nur F.
XIA6
M. Irfan Maulana
XIA7
Atas izin yang diberikan saya ucapkan terimaksih.
                Guru Piket                                                                                                          Ketua MPK


                                                                                                                                    Ary Widya Pangesti

Tidak ada komentar: